January 2017 | Vithalbhai Patel, Sardar Patel

TODAY THAT DAY : 31 JANUARY 1948


Unforgettable Scenes as Martyr's Body Burns..
Mr. Gandhi's Son Devadas was in the Center, SARDAR VALLABHBHAI PATEL the Deputy Prime Minister, was behind Pandit Nehru.

Satta No Mad


આજે તો સરકાર જંગલમાં કોઈ ગાંડો હાથી ઘૂમે અને તેની હડફેટમાં જે કોઈ આવે તેને રહેંસી નાખે તેવી મદોન્મત બની છે. ગાંડો હાથી મદમાં માને છે કે જેણે વાઘસિંહોને માર્યા તેને મગતરાનો શો હિસાબ? પણ જો મગતરું હાથીના કાનમાં પેસી જાય તો હાથી તરફડિયા મારી સૂંઢ પછાડી આળોટે છે.

MALIK AND MAJOOR


પશ્ચિમનો સુધારો અશાંતિનું મૂળ છે. માલિકો અને મજૂરો વચ્ચે જાદવાસ્થળી મચાવનાર પશ્ચિમનો સુધારો શેતાની શસ્ત્રો અને સામગ્રી ઉપર રચાયેલો છે.

TODAY THAT DAY : 23 January 1931

GANDHI TO BE RELEASED ?


EXPECTED ORDER BY VICEROY.


THE LANCASHIRE DAILY POST - FRIDAY 23 JANUARY 1931


 

The opinion is expressed in well informed political circles here that Lord Irwin may very shortly issue a statement on behalf of the Government of India cancelling the order declaring the Congress Working Committee unlawful and releasing about 30 past, present and substitute members of the Committee, including Gandhi, the Pandit Jawaharlal Nehru, Mr. Vallabhbhai Patel, and Mrs. Sarojini Naidu, so as to enable them as "free people" to consider the Prime Minister's declaration.

This decision is further said to have been made possible by the opinions which have now finally crystallized. These show that there is no echo anywhere in India of Mr. Churchill's statements.

The European Press and the opinion of the European community entirely endorse the (Text Not Clear) of their delegates, and the Indian Liberal (Text Not Clear) the Prime Minister's declaration as the proper basis for a settlement. The Nationalist Press welcomes it as a gesture of goodwill, indicating a change of heart, and the Congress right wing are prepared to modify their present combatant attitude, while the left wing are anxious to proceed with the struggle.

But until the real leaders of Congress are released it is not possible to ascertain what is the considered opinion of Congress as a body. Up to now the indication are that Congress is not likely to take a hasty decision and would probably like to consult the all India Congress Committee or might even postpone a decision till the Karachi Congress in two months time. Meantime it appears to be keeping an open mind on the Subject. --Reuter.

RAAJDHARM


નબળાનું રક્ષણ કરવું એ રાજ્યનો ધર્મ છે. સબળા તો પોતાનું રક્ષણ કરી શકે છે, પણ જો નબળાનું રક્ષણ રાજ્ય ન કરે તો બીજું કોણ કરે?

KELAVANIકેળવણીના બે પ્રકાર છે એક કેળવણી માણસને માણસાઈનું ભાન કરાવે છે; બીજી માણસની માણસાઈ લઈ લે છે.

NIDAR


મારુ જો ચાલે તો બધી બહેનોને હું કહું કે બીકણ અને બાયલાઓની સ્ત્રીઓ બન્યા કરતાં એમને છેડા ફાડી આપો

NIRBHAY


દુ:ખ સમજપૂર્વક ખમો એ હું માગું છું, એટલે જુલમની સામે થતાં શીખો; તેનો ભયથી સ્વીકાર ન કરો.

Sevak


આખરે લોકો ઉપર છાપ તો આપણા ચારિત્ર્યની જ પડવાની છે. સેવક કેટલો ત્યાગી, સેવાભાવીને ધીરજવાળો છે એ છાપ ગામલોકો ઉપર પડે છે.

Maata

માતાનું વાત્સલ્ય એ પ્રકારનું છે કે એની ખોટ કોઈ બીજું પૂરી પાડી શકતું નથી.


બધી ઉન્નતિની કૂંચી જ સ્ત્રીની ઉન્નતિમાં છે, એટલું તમે સમજો એટલે પહેલો અધ્યાય પૂરો કર્યો.

SATYA


જે સત્યને ખાતર ખુવાર થવા બેઠો છે તે જ આખરે જીતવાનો છે.

Nagpur Flag Satyagraha

BHANTAR


આપણે નવા જમાનાને અનુકૂળ થવું જોઈએ. છોકરાને ભણાવીએ અને છોકરીને ન ભણાવીએ તો એ તો કજોડું થાય. બન્ને દુ:ખી થાય.

Praja


આજે ખરી જરૂર પ્રજાની નીતિ ઊંચી લાવવામાં છે. અત્યારે દુનિયામાં બધે લાંચરુશ્વત અને પાખંડ વધી પડ્યાં છે. જ્યાં પ્રજાનું ચારિત્ર ઊંચું છે, નૈતિક બળ ઊંચું છે ત્યાં એવું ઓછું છે.


સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ

SATTA

SWARAJ

સ્વરાજ


સ્વરાજનો અર્થ એ છે કે આપબળ પર ઊભા રહેવું. કોઈના પર આધાર ન રાખવો. પડોશી ભૂખે મરતો હોય તો અડધો રોટલો તેને પોતાનામાંથી આપવો.


સરદાર પટેલ

BRAVERY AND SOLIDARITY

KHEDUT

ENTRY INTO POLITICS


Exactly 100 years ago, January 5, 1917, Sardar Vallabhbhai Patel entered public life and began his political career after he won his first municipal bye-election from Dariyapur ward of Ahmedabad --defeating his closest rival by just one vote. From that day on, Sardar never looked back. ‘The Boss’ as he was once called by Time magazine, went on to become the municipal president in February 9, 1924 and led the municipality till 13, April 1928. Today we celebrate this occasion at Gandhi Hall at the municipal corporation heritage building at 5.30 pm. Come to witness the general board hall and the same chair that Sardar once sat on to lead the civic life of its citizens.


Dear Rizwan Kadri - Thanks for Sharing this information.

HINDUSTANI


India is not a Hindu, not Muslim, but it should be in the Indian.

MEHNAT
Extremities executed true embellishment. Not like labor, but work wisely which develop culture along with good thoughts. It gives us power of attracting good things worldwide.

KHUSHAMAT


© all rights reserved
SardarPatel.in