નીડર સેનાની - સફળ સુકાની

નીડર સેનાની - સફળ સુકાની

સરદાર, કોંગ્રેસમાં એક એવા પુરૂષ હતા જેમણે સત્યાગ્રહની લડતો સફળપણે ચલાવી વિજય મેળવવાનું શ્રેય મળ્યુ છે. તેમાં સૌથી મહત્વનો આગળ તરી આવતો બારડોલી સત્યાગ્રહ હતો. તેમની સફળતાનાં કારણોમાં સંગઠનશક્તિ, સાથીઓમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ, અત્યંત નિ:સ્વાર્થતા અને નિર્ભયતા અને સૌથી મહત્વનું અતિ વિરૂધ્ધ અને કઠિન સંજોગોમાંય ન ડગે તેવાં તેમનાં હિંમત અને નિશ્ચયબળ વગેરે ગુણો હતા. 

૧૫-૧-૧૯૫૧
- રાજેંદ્રપ્રસાદ

ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ

સૌજન્ય
શ્રી જયંતિભાઈ આશાભાઈ અમીન
એ. એસ. મોટર્સ, વિનોબા ભાવે માર્ગ,
વડોદરા - ૩૯૦૦૦૧

0 Comments

close